Huisregels


Volg de aanwijzingen van ons personeel op
Wij doen er alles aan om uw verblijf zo prettig mogelijk te maken. Aanwijzingen van ons personeel zijn hierop gericht.

Legitimatie
Wij mogen in het kader van de minderjarigenwet geen alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar. Om deze wetgeving na te leven, kunnen wij om uw legitimatie vragen.

Rookvrij
Ons bedrijf is rookvrij zoals verplicht is volgens de wet. Ook het gebruik van elektronische sigaretten is verboden.

Drugs
Het is op geen enkele wijze toegestaan in ons bedrijf drugs te gebruiken, verhandelen of bij u te dragen.

Agressie
Elke vorm van agressie is verboden.

Ongewenste intimiteiten, discriminatie, racisme
U mag zich binnen onze locatie niet schuldig maken aan deze onderwerpen.

Versiering
Versiering (slingers, ballonnen) is alleen toegestaan in overleg. Het gebruik van confetti etc. is niet toegestaan.

Eigendom
Het is ten alle tijden verboden om eigendommen van ons en andere gasten te beschadigen of te ontvreemden. Bij constatering van het ontvreemden of beschadigen, zullen wij de kosten op u verhalen.

Overtreding van onze huisregels
Bij het overtreden of niet nakomen van onze huisregels mogen wij u verplichten de locatie te verlaten. Indien het event vroegtijdig wordt beëindigd of aangepast wordt, is er geen tegemoetkoming in de kosten. De overeengekomen arrangementsprijs wordt gehanteerd. Wij zijn gerechtigd om kosten in rekening te brengen aan de gast in het geval van schade.

Heb je een vraag?

Bel: +31 (0)10-302 02 88